Chính sách bảo mật

Techdigiviet.com cam kết tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng website của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website Techdigiviet.com. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng website Techdigiviet.com, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, trình duyệt web và thông tin khác liên quan đến việc truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích để thu thập thông tin về lượt truy cập, số lần truy cập và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của người dùng trên website Techdigiviet.com. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của người dùng và cung cấp các nội dung và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cập nhật thông tin công nghệ, tin tức và các sản phẩm và dịch vụ khác. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn, trả lời các yêu cầu hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của người dùng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng